Onze honden

  Bachiko Go Shiyo - Mokuteki        Born : 02.08.2012
 
   Stamboom Bachiko 
 
 
  Erai Roal     Born : 16.07.2013 
 
 
  Stamboom Erai 
 
 
   Oyuki Go Takamori Saigo        Born : 12.11.2015
 
 
 Stamboom Oyuki Go Takamori saigo